Warsztaty malowania portretów w Silnie

Warsztaty malowania portretów w Silnie

W domu kultury, 8 października,  rozpoczęły się warsztaty plastyczne z artystą Romanem Szyszką. Poprzedził je wykład o historii regionu, wygłoszony przez regionalistę Andrzeja Lorbieckiego. Teraz uczymy się kopiowania zdjęć. Kolejne zajęcia za tydzień, we wtorek o g. 15:30. Zapraszamy nowych chętnych, czekają nas jeszcze dwa spotkania.

Wydarzenie było elementem projektu „Historie o tym, że nawet z kuchni drogi mogą wieść ku wolności” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry