Regulamin bezpłatnego newslettera

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W celu świadczenia usługi Newsletter Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługa polegającą na informowaniu Użytkowników o wydarzeniach organizowanych lub promowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
 4. Do korzystania z newslettera niezbędny jest komputer lub inne urządzenie (np. smartfon, tablet) z dostępem do intenetu, wyposażone w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 5. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej Użytkowika w formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.gokchojnice.pl.
 6. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi newlettera. Subskrypcję można anulować klikając na łącze "Rezygnacja" znajdujące się na kole każdej z przesłanych wiadomości. Usunięcie adresu e-mail z bazy następuje natychmiastowo.
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zastrzega prawo do usunięcia z bazy danych adresu Użytkownika, który naruszył niniejszy regulamin, przepisy powszechnego prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usług przez innych użytkowników.

Klauzula dot. ochrony danych osobowych

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach jako administrator danych informuje, że dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@gokchojnice.pl lub telefoniczne 793 610 036.
 3. Osobie korzystającej z usługi Newsletter przysługuje  prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 4. W sprawach spornych przysługuje takiej osobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.
 6. Dane będą przetwarzane do momentu zrezygnowania przez osobę zapisaną z usługi Newsletter.
 7. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies!Korzystamy z ciasteczek wyłącznie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie strony oraz w celach statystycznych. Możesz w każdej chwili zmienić preferencje ciasteczek dla witryny w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem