W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w placówkach odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat pod nazwą „Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych”. Zajęcia, prowadzone przez instruktorów GOK, odbywają się z podziałem na grupy wiekowe, raz w tygodniu i trwają ok. 60 minut.

W czasie zajęć uczestnicy:

–    uczą się rozpoznawać uczucia i wyrażać emocje

–     przyglądają się temu, jak mówią i jakie efekty wywołuje to, co mówią

–    uczą się, jak budować poczucie własnej wartości

–    uczą się, jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych

–    poznają zasady pracy/ współpracy w grupie/zespole

Forma realizacji celów zajęć jest różnorodna, są to np. zajęcia plastyczne, czy teatralne, w czasie których uczestnicy mogą przełamywać swoje bariery (np. trema przed występem).

Realizacja programu zajęć na terenie placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach  współfinansowana jest przez GOK Chojnice oraz ze środków  z funduszu na profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii gminy Chojnice.

Koordynatorem zajęć jest Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice Adam Modrzejewski.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry