Przejdź do treści Przejdź do menu głównego Przejdź do submenu Przejdź do listy placówek

Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu gokchojnice.pl oraz administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 10/2, NIP 555-19-19-598.
 2. Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają anonimowi.
 3. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane na bieżąco w celach związanych z administracją serwerem. Informacje te nie podlegają archiwizacji.
 4. Serwis nie wymaga rejestracji.
 5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu w celach statystycznych.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Korzystając z niniejszej strony Użytkownik wyraża zgodę na przedstawione zasady.
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2.

JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@gokchojnice.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym  czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W konkretnych przypadkach określonych w RODO masz prawo:

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres mailowy: iod@gokchojnice.pl

GDZIE MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ:

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do Państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

 


Obowiązek informacyjny (korespondencja)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2;
 2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, tel. 52 397 25 59, e-mail iod@gokchojnice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione:

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. W przypadku:

9. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowanie profilowanie.

 

 

Do góry

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem