Przejdź do treści Przejdź do menu głównego Przejdź do submenu Przejdź do listy placówek

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

Załączniki:

 1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury).
 2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  1. kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
  2. kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia
Wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia
Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

 1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016, poz.1334)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2016, poz.1035).

  Dostępność procedury

 3. Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Chojnice.
 4. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chojnice.
 5. strona www Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

Uwagi

 1. Na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Chojnice. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Dokumentację należy złożyć:
 1. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy w Chojnicach o następujących zmianach:
 1. Powołany przez Wójta Gminy Chojnice Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Wójta Gminy Chojnice ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 (str. 1)

Załącznik nr 3 (str. 2)

Do góry

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem