Deklaracja dostępności strony internetowej gokchojnice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.10.05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.22

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach poprzez publikację niniejszego oświadczenia spełnia zobowiązanie wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa www.gokchojnice.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność obejmuje brak audiodeskrypcji i/lub innej alternatywy dla niektórych mediów (nagrań audio/video) znajdujących się w strukturach serwisu. W zależności od rodzaju i źródła nagrania uzasadnioną przyczyną niezgodności jest:

  1. art. 3 ust. 2 ustawy
  2. art. 3 ust. 7 ustawy
  3. art. 8 ustawy

W pozostałym zakresie strona jest zgodna z wymaganiami ustawy.

Oświadczenie sporządzono 2020.11.22 na podstawie oceny własnej przeprowadzonej przez wykonawcę strony oraz podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową strony można zgłaszać pod adresem: dostepnosc.cyfrowa@gokchojnice.pl lub telefonicznie pod numerem 52 39-725-59. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Chmara.

W ten sam sposób możliwe jest również składanie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności.

Odpowiedź na wniosek/skargę powinna zostać sporządzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli nie jest to możliwe, podmiot informuje nadawcę o tym fakcie i wskazuje możliwy termin udzielenia odpowiedzi, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące.

Gdyby zapewnienie dostępności nie było możliwe, podmiot może zaproponować alternatywną metodę dostępu do treści.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub udostępnienia treści w formie alternatywnej, możliwe jest złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) przy ul. Kościerskiej 10/2, będący samorządową instytucją kultury gminy Chojnice, wpisany pod nr 1/2003 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminy Chojnice, funkcjonuje w siedzibach ulokowanych w różnych lokalizacjach gminy Chojnice. Poniżej podajemy spis lokalizacji wraz z informacją o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Placówka Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach – administracja

ul. Kościerska 10/2
89-600 Chojnice

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet.

Wiejski Dom Kultury w Silnie

ul. Główna 49
89-620 Silno

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet

Wiejski Dom Kultury w Ogorzelinach

ul. Boczna 1
89-665 Ogorzeliny

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko sala koncertowa i pomieszczenia na parterze.

Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach

ul. Mestwina 10
89-608 Swornegacie

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą.

Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach

ul. Mestwina 10
89-608 Swornegacie

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą.

Świetlica Wiejska w Nowym Dworze

Nowy Dwór 19/2
89-620 Chojnice

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Ciechocinie

ul. św. Jana Pawła II 2
89-620 Chojnice

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Nowym Ostrowitem

Nowe Ostrowite 15
89-620 Chojnice

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Pawłowie

ul. Tucholska 16
89-620 Chojnice

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Chojniczkach

ul. Chojnicka 76
89-606 Charzykowy

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Krojantach

ul. 18 Pułku Ułanów 11
89-641 Nowa Cerkiew

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – podjazd, z przystosowaną toaletą.

Świetlica Wiejska w Angowicach

Angowice 40
89-600 Chojnice

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Czartołomiu

Czartołomie 4/1
89-606 Charzykowy

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą.

Świetlica Wiejska w Racławkach

Racławki 23
89-620 Chojnice

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Lotyniu

Lotyń 33/1
89-641 Nowa Cerkiew

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą.

Świetlica Wiejska w Klawkowie

ul. Dębowa
89-620 Chojnice

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – podjazd, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Kruszce

Kruszka 7
89-642 Rytel

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet

Świetlica Wiejska w Kłodawie

Kłodawa 4
89-632 Brusy

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą.

Świetlica Wiejska w Nowej Cerkwi

ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7
89-620 Nowa Cerkiew

Lokal dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – podjazd, z przystosowaną toaletą.

Kompleks boisk Orlik

ul. Szkolna 1
89-606 Charzykowy

Szatnia Kompleksu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z przystosowaną toaletą.

Gminna Biblioteka Publiczna w Charzykowach

ul. Długa 54
89-606 Charzykowy

Lokal niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wejście do budynku – schody, brak przystosowanych toalet

W budynkach, którymi dysponuje Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, nie ma pętli indukcyjnej.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingach przed następującymi lokalizacjami:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Charzykowach,
  • Świetlica Wiejska w Pawłowie,
  • Wiejski Dom Kultury w Silnie.

Do wszystkich siedzib GOK w Chojnicach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o takim zamiarze.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online i na miejscu w żadnej z siedzib GOK w Chojnicach.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies!Korzystamy z ciasteczek wyłącznie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie strony oraz w celach statystycznych. Możesz w każdej chwili zmienić preferencje ciasteczek dla witryny w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem