I PO CO TEN DYM?

I PO CO TEN DYM?

Problem złej jakości powietrza nie dotyczy tylko dużych miast, aglomeracji. Borykają się z nim także mniejsze obszary, w tym również nasza gmina - gmina Chojnice.

Kampania, realizowana pod hasłem „Szanujmy zdrowie sąsiadów, nie palmy w piecach odpadów! – edycja III” ma zwrócić uwagę na poważny problem, który dotyka bezpośrednio każdego z nas – bardzo zły stan powietrza, którym oddychamy. A to niezbędny element składający się na nasze zdrowie i samopoczucie.

Tu gdzie żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, tworzymy – tu gdzie jesteśmy, to nasza wspólna przestrzeń. Chcemy współtworzyć tę przestrzeń według naszych oczekiwań i potrzeb. Chcemy aktywnie wpływać na otaczającą rzeczywistość. Niezbędnym elementem dobrego życia  w zrównoważonym środowisku jest współodpowiedzialność ludzi tu mieszkających, ich potencjał i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Zatrważający jest problem niskiej emisji. Niska emisja jest to nic innego jak emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych  oraz domowych pieców grzewczych, w których bywają spalane odpady i kiepskiej jakości węgiel. Generowane podczas spalania zanieczyszczenia, wydobywające się z kominów do 40 m wysokości nie ulegają rozproszeniu. Zalegają w najbliższej okolicy, osadzają się na lokalnej roślinności   i są wdychane przez ludzi oraz zwierzęta.

W ramach tej kampanii, przez Świetlicę Wiejską w Racławkach został  przygotowany program zawierający cykl zajęć o różnorodnej formie on-line dla dzieci oraz dorosłych.

Głęboko wierzę, iż wspólne i konsekwentnie prowadzone przez mieszkańców i władze, działania na rzecz poprawy jakości powietrza przełożą się na zmianę jakości życia.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry