Aromaterapia w praktyce

Aromaterapia w praktyce

Zioła i rutki na wszelakie smutki. To właśnie w ramach tego projektu mieliśmy dwa spotkania  pn. Aromaterapia w praktyce z Panią Aleksandrą Ziółkowską.

Wykoanliśmy bloki zapachowe z wykorzystaniem wybranych ziół, własne mydło i "łykneliśmy" mnóstwo fantastycznie inspirującej wiedzy, która dała nam dużo do myślenia. Chcemy jak najwięcej przenieść tego co się dowiedzieliśmy, nauczyliśmy do naszego codziennego życia.

Projekt dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.


Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry