WYJAZD NA KRĘGIELNIĘ, 29.09.2017

WYJAZD NA KRĘGIELNIĘ, 29.09.2017

29 WRZEŚNIA OSOBY, KTÓRE PRZYGOTOWAŁY PROGRAM NA SPOTKANIE Z OKAZJI "DNIA MATKI I OJCA" POJECHAŁY W NAGRODĘ NA KRĘGIELNIĘ. WYJAZD BYŁ ZAPLANOWANY NA SIERPIEŃ, JEDNAK Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH MUSIELIŚMY GO PRZEŁOŻYĆ.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry