Zapraszamy do konkursu dożynkowego

Zapraszamy do konkursu dożynkowego

Regulamin konkursowy:
1.
Organizatorzy konkursu dożynkowego: Wiejski Dom Kultury w Ogorzelinach, Sołtys i Rada Sołecka Ogorzelin.
2.
Prace konkursowe należy przynosić do Wiejskiego Domu Kultury w Ogorzelinach do dnia 21.08.2023r. w godzinach otwarcia placówki.
3.
Prace konkursowe umieszczone będą na wystawie dożynkowej, która będzie w WDK w Ogorzelinach w wyznaczonym przez organizatora terminie. Prace przechodzą na własność organizatorów.
4.
Kategorie wiekowe dzieci:
a) do lat 6
b) od 7 do 11 lat
c) od 12 do 17 lat
5.
Kategoria dorośli: wszyscy
6.
Dzieci wykonują prace plastyczne techniką dowolną w formacie A4
Praca konkursowa musi być opatrzona z tyłu opisem, który zawiera: imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu  rodzica/opiekuna
Dorośli wykonują pracę przestrzenną dowolnych rozmiarów i w dowolnej formie.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry