Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu

 

18 marca przypada Światowy Dzień Recyklingu. W ramach jego obchodów przedstawiamy kilka najważniejszych informacji z nim związanych:

Recykling jest powtórnym wykorzystywaniem odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jest to jedna z form ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Jego podstawową zasadą jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów, przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym.

Najpowszechniejszą formą dbania o środowisko stosowaną przez osoby prywatne jest segregacja śmieci. Posegregowane śmieci przetwarzane są w procesie recyklingu i ponownie wykorzystywane

 

W recyklingu wykonywanym przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wyróżnia się pięć podstawowych etapów:

- segregacja - polega na segregacji odpadów ze względu na ich rodzaj. Najlepszym i najtańszym sposobem segregacji jest segregacja śmieci na etapie najbliższym ich powstawaniu, czyli w gospodarstwach domowych czy firmach. Takie odpady są mniej zanieczyszczone niż gdyby segregacja odbywała się po zmieszaniu różnych ich rodzajów

- rozdrabnianie - posegregowane odpady z reguły nie nadają się do obróbki w podstawowej formie, konieczne jest ich rozdrobnienie, które odbywa się w odpowiednich młynach. Proces ten znacznie ułatwia transport odpadów

- mycie - odpady szklane i plastikowe są z reguły zanieczyszczone, dlatego konieczne jest ich umycie w specjalnych wannach zawierających środki czyszczące, a następnie osuszenie

- wytłaczanie - na tym etapie wytwarzany jest produkt końcowy

- pozostałe - linia recyklingu powinna również zawierać elementy spełniające funkcje magazynowe oraz zabezpieczające  takie jak transportery czy silosy. Możliwe jest również występowanie urządzeń pomocniczych

 

Zachęcamy wszystkich do prawidłowej segregacji odpadów.

 

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji zagadek związanych z recyklingiem.

Życzymy pogłębienia wiedzy i dobrej zabawy.

 

Segregacja odpadów:

https://learningapps.org/5128162

https://learningapps.org/740851

https://learningapps.org/1173623

https://learningapps.org/1202597

https://learningapps.org/6812398

 

Dobieranie par:

https://learningapps.org/9540592

 

Milionerzy:

https://learningapps.org/3502067

 

Krzyżówka:

https://learningapps.org/4823844

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry