Źródła zanieczyszczeń powietrza - ćwiczenie

Źródła zanieczyszczeń powietrza - ćwiczenie

Zapraszamy wszystkich chętnych w ramach obchodów

" Dnia Czystego Powietrza "

do uzupełnienia grafu i wysłania odpowiedzi

do poniedziałku 16 listopada

na nr tel. - 533 343 492 , lub na mail - stanislawc@gokchojnice.pl

 

Osoby , które podadzą najwięcej źródeł zanieczyszczeń powietrza

powstałych w wyniku działalności człowieka ,

otrzymają upominki i odpowiedzi ich zostaną umieszczone na stronie

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry