„Seniorzy seniorów zapraszają do Sworów”

„Seniorzy seniorów zapraszają do Sworów”

Zbliża się ku końcowi realizowany w Swornegaciach projekt pn. „Seniorzy seniorów zapraszają do Sworów”. Po wprowadzeniu i realizacji w miesiącach wakacyjnych oferty wstępnej,  nadszedł czas na weryfikację oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian przyjętego planu.  Propozycja wstępna projektu zawierała szeroki wachlarz  form spędzania wolnego czasu dla osób starszych będących mieszkańcami  Swornegaci, jak również seniorów odwiedzających tą wieś. Były to między innymi wycieczki autokarowe oraz piesze, warsztaty kulinarne, spotkania z muzyką i językiem kaszubskim czy liczne zajęcia manualne.

Przed końcem listopada seniorzy zaangażowani  w tworzenie oferty przeanalizują przebieg projektu i zdecydują, które spośród podjętych inicjatyw zostały przyjęte z największą aprobatą, a które podobały się najmniej i wymagają zdecydowanych poprawek. Po naniesieniu zmian wystosowana zostanie oferta finalna, która od przyszłego roku na stałe wpisze się do kalendarza  imprez, z których będą mogli skorzystać seniorzy przebywający i mieszkający w Swornegaciach.

Projekt „Seniorzy seniorów zapraszają do Sworów” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry