Quiz z wiedzy ogólnej !

Quiz z wiedzy ogólnej !

1. Z iloma krajami graniczy Polska ?

2. Data terrorystycznego ataku na WTC.

3. Największy ocean na Ziemi to ?

4. Stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki jest…

5. Najdłuższa rzeka w Polsce to Wisła. Ile kilometrów mierzy?

6. Na tablicy Mendelejewa literką P oznaczony jest…

7. Na jakim kontynencie leżą Malediwy ?

8. Rozwiąż zadanie -7-(5-24)=?

9. Rozwiąż zadanie 4*(8*2-10)=?

10. Podaj właściwą kolejność planet pod względem odległości od Słońca.

Rozwiązania przesyłajcie na Messengera WDK Swornegacie :)

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry