ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na krótki test wiedzy o naszej miejscowości !

 

1. Wymień 3 punkty, które trzeba zaliczyć na „Teście Kaszuba”.
2. W jakich latach Jan Paweł II przepływał przez naszą wieś i gdzie znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie ?
3. Wymień 5 stałych zajęć z oferty WDK.
4. Jakim materiałem były pokrywane dachy w chatach kaszubskich ?
- frisztëk
- knëpel
- szpérë
- wërë
-nënka
6. Odgadnij w jakich miejscach w Swornegaciach były zrobione zdjęcia z poniższej galerii.

5. Co oznaczają te kaszubskie słowa ?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na messengera WDK Swornegacie
lub na numer tel. 533-933-924

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry