Pożyteczne ferie w Nowym Dworze

Pożyteczne ferie w Nowym Dworze

Tematem przewodnim tegorocznych ferii zimowych w świetlicy w Nowym Dworze były… śmieci. A dokładniej racjonalna gospodarka odpadami. Wszystko za sprawą współpracy placówki z Zakładem Zagospodarowania Odpadów, który swoją siedzibę ma właśnie w Nowym Dworze.  Dzięki  wsparciu finansowemu ZZO w świetlicy odbyły się ciekawe zajęcia na temat prawidłowej segregacji odpadów. Podczas ferii dzieci mogły zapoznać się z zasadą 3R – Reduce, Reuse, Recycle, polegającą na:

1R. redukcji ilości opakowań i odpadów,

2R. ponownego używanie tych, których nie udało się zredukować,

3R. przetwarzania surowców, których nie można użyć ponownie.

Wszystkie reguły 3R są ze sobą ściśle powiązane, istotna jest także ich kolejność. To, czego nie można zredukować, należy użyć ponownie, a w ostateczności poddać recyklingowi.

Pierwszy i najważniejszy punkt: REDUCE nakazuje zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów do minimum. Reduce w życiu codziennym można stosować w następujący sposób:

- zamiast korzystać z toreb foliowych, zabieramy na zakupy własna torbę np. z materiału,

- wybieramy produkty nie zawierające zbędnych opakowań np. ciastka na wagę, herbatę liściastą, wędlinę krojoną a nie paczkowaną itp.

- unikamy kupowania zbędnych rzeczy.

Drugi element zasady 3R przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktu, który w myśl tej zasady może mieć nowe zastosowanie. Tą zasadę dzieci bardzo często wykorzystują podczas zajęć w świetlicy, kiedy to tworzą skrzyneczki na skarby  np. z pudełek po butach lub wazony z niepotrzebnych już butelek czy słoików.

Recykling zajmuje ostatnie miejsce, gdyż należy go stosować w ostateczności. Produkt niezdatny do dalszego użytku powinien być przetworzony po ewentualnym rozdzieleniu na surowce.

Recykling w życiu codziennym oznacza przede wszystkim wrzucanie opakowań i odpadów  do pojemników przeznaczonych do segregacji śmieci, oddzielanie od siebie składników z poszczególnych surowców, np. kapsel lub korek od butelki czy zgnieceniu pudełka lub butelki przed wyrzuceniem.

Stosowanie zasady 3R  jest podstawą racjonalnej gospodarki odpadami. Ważne, ażeby wiedziały o tym nie tylko dzieci uczestniczące w kampanii, ale też wszyscy mieszkańcy gminy Chojnice, ponieważ stosując tą zasadę dbamy o środowisko naturalne a cenne zasoby przyrodnicze naszego regionu zachowujemy dla przyszłych jego mieszkańców.

Zajęciom edukacyjnym towarzyszyły ciekawe warsztaty plastyczne, podczas których powstały interesujące prace o tematyce ekologicznej. Nie zabrakło również praktycznego aspektu edukacji ekologicznej – dzieci uczestniczące w zajęciach posprzątały las w pobliżu swojej miejscowości.

Zaangażowanie najmłodszych zostało docenione i dzięki wsparciu finansowemu ZZO młodzi ekolodzy mogli wybrać się na seans filmowy do Chojnic oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach kulinarnych.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry