Ferie - dzień 10

Ferie - dzień 10

Zabawy z użyciem różnego rodzaju szyfrów, są bardzo ciekawą aktywnością pobudzającą mózg.

Dlatego i Wy spróbujcie pobawić się w szyfrowanie !

 

Oto kilka przykładów:

 

1. GADERYPOLUKI

 

Ten szyfr polega na tym, że bierzemy jakieś długie słowo składające się z niepowtarzających się liter oraz sylab dwuliterowych i zamieniamy szyfrowaną literę na tą drugą z sylaby naszego słowa klucza, a te litery, które nie występują w szyfrowanym haśle przepisujemy bez zmian.

 

Przykład:

Słowo klucz: GA-DE-RY-PO-LU-KI

hasło do zaszyfrowania- KONIEC FERII = zaszyfrowane hasło IPNKDC FDYKK

 

Inne przykładowe słowa klucze:

MA-LI-NO-WE-BU-TY

PO-LI-TY-KA-RE-NU

BI-TW-AO-CH-MU-RY

KA-CE-MI-NU-TO-WY

KO-NI-EC-MA-TU-RY

RE-GU-LA-MI-NO-WY

MO-TY-LE-CU-DA-KI

NO-WE-BU-TY-LI-SA

ZA-BY-TK-OW-NI-CE

 

 

2. PROSTY SZYFR PODSTAWIENIOWY

 

W tym szyfrze, podobnie jak w poprzednim zamieniamy litery parami zgodnie z ustalonym kluczem. Szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości polega na zamienianiu ze sobą liter, które znajdują się razem w jednej kolumnie tabeli.

 

A

Y

C

W

E

U

G

S

I

Q

K

O

M

Z

B

X

D

V

F

T

H

R

J

P

L

N

 

hasło do zaszyfrowania- KONIEC FERII = zaszyfrowane hasło PLMRVX UVIRR

 

3. SZYFR UŁAMKOWY

Wiadomość szyfrujemy na podstawie podanych ułamków. Odliczamy górną literę i pod nią wstawiamy podaną dolną.

 

 

 

Pomiędzy ułamki możemy wstawić dowolne znaki matematyczne np. : +, -, = itp.

 

4. CZEKOLADKA

 

W tym przypadku, każda litera jest szyfrowana zgodnie z ustaloną wcześniej tabelką.

Odwzorowujemy układ tabeli i oznaczamy kropką miejsce danej litery.

 

hasło do zaszyfrowania- KONIEC FERII

=

zaszyfrowane hasło

 

 

 

 

Zadanie na ostatni dzień ferii !

 

Pobawcie się w szyfrowanie i tym razem, to Wy zaszyfrujcie hasło dla mnie :)

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry