Przywrócić pamięci

Przywrócić pamięci

Dzisiejsza gmina wiejska Chojnice, to teren o wyjątkowo bogatych i złożonych dziejach, co ma swoje odzwierciedlenie w licznych historycznych pamiątkach i zabytkach. Wśród nich są cmentarze. Obok znanych i wciąż wykorzystywanych przez lokalną społeczność nekropoli, w gminie Chojnice rozsianych jest wiele cmentarzy od wielu lat nieużywanych i przez mieszkańców zapomnianych.

W latach 2017-2020 zinwentaryzowano cmentarze gminy wiejskiej Chojnice. Na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach prac inwentaryzacyjnych dokonał regionalista Andrzej Lorbiecki. W efekcie powstał doskonały materiał do dalszych badań. Opis każdego zinwentaryzowanego cmentarza składa się z ośmiu części tematycznych ( rys historyczny miejscowości i cmentarza, umiejscowienie nekropoli na starej mapie, opis najstarszych nagrobków wraz z tłumaczeniem napisów z języka niemieckiego, stan zachowania grobów, schemat przestrzenny cmentarza, fotografie najstarszych nagrobków, fotografie ogólne cmentarza, wykaz sugerowanych prac naprawczych).

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w porozumieniu z Pomorskim Konserwatorem Zabytków opracował harmonogram i zakres prac renowacyjnych. Jako pierwszy w harmonogramie prac znalazł się ewangelicki cmentarz w Nowej Cerkwi. Prace porządkowe, zainicjowane na początku października przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, do których z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się mieszkańcy sołectwa Nowa Cerkiew, rozpoczęły się od wycinki krzaków. Następnie odsłonięto 35 nagrobków, wyrównano teren, a wokół cmentarza posadzono młode lipy. Zwieńczeniem prac było postawienie nowego krzyża, który jest wierną repliką starego. Obok krzyża stanęła również tablica informacyjna, która jest milczącym świadectwem życia i śmierci społeczności ewangelickiej na terenie Nowej Cerkwi i okolic.

Elementy nagrobków z cmentarza w Nowej Cerkwi.


Kolejnymi nekropoliami, na których trwają prace porządkowe są cmentarze w Jeziorkach i Czartołomiu.

Płyta nagrobna z cmentarza w Jeziorkach.

Grób rodziny Kreich. Przedostatnich właścicieli majątku ziemskiego w Czartołomiu.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry