Placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach otwarte od 21 maja 2021 r.

Placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach otwarte od 21 maja 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż od 21 maja Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach wznawia działalność w zakresie realizacji zajęć edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach naszych placówek. Zajęcia prowadzone będą dla grup maksymalnie 15-osobowych, z zachowaniem odstępu 1,5 m pomiędzy uczestnikami, obowiązuje również nakaz zakrywania ust i nosa.

Szczegółowe plany działalności zamieszczone zostaną w zakładce "plan zajęć" poszczególnych placówek.

Serdecznie zapraszamy!

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w okresie pandemii COVID-19

Klauzula informacyjna

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry