Dzień Dziecka;)

Dzień Dziecka;)

W ubiegłym tyodniu odbył się w Krojantach " Dzień dziecka " inny niż wszystkie.

Dzieci spacerowały z rodzicami i brały udział w zadaniach powierzonych zdalnie przez instruktora.

Wszystko oczywiście odbywało się w odstępach czasowych, tak aby zapewnić  wszystkim bezpieczeństwo.

Dzieci w dzień dziecka otrzymały nagrody za wykonane zadania;)

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry