OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - do pobrania

Uchwała nr XII/207/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - do pobrania

Ewidencja zabytków, dotacje

Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2016-2020

Podstawa prawna zwolnień w podatku od nieruchomości budynków wpisanych do ewidencji zabytków

Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010-2014

Dotacje celowe z budżetu państwa udzielane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Programy Operacyjne.

Informacje, opisy programów, formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Szczegółowe informacje o przyznawaniu dotacji zawarte są w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) oraz Rozporządzeniu MKIDN z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112).

Dotacje PWKZ w roku 2021

W roku 2021 obowiązuje formularz wniosku o udzielenie dotacji wprowadzony zarządzeniem PWKZ nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 – taki sam jak w roku 2020.

W załącznikach znajdują się wszelkie informacje dotyczące dotacji:

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry