Informacja

Informacja

Informuję, że w dniu 12.10.2021r. o godz. 18-stej w sołectwie Czartołomie - Jarcewo( Świetlica Wiejska w Czartołomiu) odbędzie się spotkanie dla mieszkańców dotyczące:

a) Programu "Czyste Powietrze"

b) Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

c) Zgłoszenia do ewidencji Przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb).
Serdecznie zapraszam.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry