Historia Czartołomia część V

Historia Czartołomia część V

Dwór w Jarcewie

Dziś opiszę miejsce leżące nieopodal Czartołomia, mianowicie Dwór w Jarcewie. Pisałam już w poprzedniej części o Jarcewie, więc nadmienię tylko, iż w XIX wieku właścicielami majątku została rodzina Kreich, która wybudowała obecny dwór. W 1922 roku dwór wraz otaczającym go parkiem i zabudowaniami folwarcznymi został nabyty przez Rudolfa Fischera.

Dwór to budynek parterowy, wybudowany na planie prostokąta, usytuowany na wysokich piwnicach, z dwuspadowym dachem. W osi wejściowej znajduje się okazała weranda poprzedzona dwukierunkowymi schodami, podtrzymująca balkon. Powyżej umiejscowiono piętrową wystawkę zwieńczoną trójkątnym frontonem.

Park otaczający dwór pochodzi z II połowy XIX wieku, posiada  unikatowe okazy drzew. Dominują tu dęby, lipy i klony. Występują tu 500-letnie dęby, rosnące jako pojedyncze pomniki przyrody oraz całe aleje.

Po II wojnie światowej dwór został przejęty przez Skarb Państwa. Obecnie dwór jest odrestaurowany i stanowi własność prywatną.

Jarcewo i Czartołomie od wielu lat pozostają, jeżeli chodzi o zabudowę, w prawie niezmienionej formie.

Dziękuję mieszkańcom za udostępnione materiały.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry