Świąteczny konkurs plastyczny

Świąteczny konkurs plastyczny

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza dzieci z gminy Chojnice do udziału w konkursie plastycznym TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży; popularyzowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z gminy Chojnice. W szczególny sposób zachęcamy do udziału w konkursie dzieci z Ukrainy, które obecnie mieszkają na terenie gminy Chojnice – pozwoli to na poznanie i ukazanie ukraińskich zwyczajów bożonarodzeniowych.

Tematem prac konkursowych są tradycje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenie – świąteczne przygotowania, obrzędy, religijne i rodzinne zwyczaje. Technika wykonania prac jest dowolna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Prace należy złożyć do 30 listopada w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach lub w świetlicy/domu kultury GOK w Chojnicach.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury (utworzone z inicjatywy Organizatora),a oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy VV-VIII. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gokchojnice.pl 6 grudnia 2022r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Regulamin

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry