„Klasyka literatury polskiej w teatrze dostępna dla mieszkańców wiejskiej gminy Chojnice”

„Klasyka literatury polskiej w teatrze dostępna dla mieszkańców wiejskiej gminy Chojnice”

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach po raz kolejny sięgnął po grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Dostępna”.

Jednym z ważniejszych aspektów tego programu jest ułatwienie dostępu do kultury, zwłaszcza tej „wysokiej” osobom, które z różnych względów mają ten dostęp utrudniony.

W ubiegłych latach Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na realizację projektów dotyczących muzyki poważnej – były to m.in. projekty „Wielcy muzycy w wiejskiej świetlicy”, „Nie taki straszny dwór”. Tegoroczna edycja dotyczy teatru. Wynika to z faktu, iż w regionie brakuje teatru repertuarowego popularyzującego dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzającego dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej. Dla wielu „niemobilnych” mieszkańców gminy Chojnice (np. młodzieży czy seniorów) nawet wyjazd na wieczorny spektakl do Chojnic jest niemożliwy, nie wspominając już o wyjeździe do opery w Bydgoszczy, czy teatru w Trójmieście.

A przecież teatr przygotowuje widza do pracy intelektualnej, pobudza ciekawość, zapewnia sposobność do analizy i jest bardzo ważnym elementem edukacji. Może zaspokoić potrzeby psychiczne widza i odgrywać niezwykle istotną rolę w kształtowaniu jego osobowości. Wizyty w teatrze są dla widzów ważnym wydarzeniem. W teatrze człowiek spotyka się z żywym słowem, co rozwija jego mowę i wzbogaca słownictwo. Bycie widzem kształtuje wrażliwość estetyczną, rozwija zainteresowania, np. w zakresie muzyki i literatury. Wyjście do teatru to zawsze okazja do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu.

Ważne, żeby początek „teatralnej przygody” nie zniechęcił widzów do teatru, dlatego, po dogłębnym rozpoznaniu potrzeb lokalnych odbiorców i rozmów z ludźmi związanymi zawodowo z teatrem zadecydowano o wyborze sztuk bardziej konwencjonalnych i klasycznych. Dzieła, jakie w ramach projektu były przybliżone odbiorcom to klasyka literatury polskiej – zarówno tej dziecięcej, jak i skierowanej do dorosłego widza/czytelnika.

W ramach zadania „Klasyka literatury polskiej w teatrze dostępna dla mieszkańców wiejskiej gminy Chojnice” dla mieszkańców gminy zostały zorganizowane wyjazdy na przedstawienia teatralne, będące adaptacją klasycznych dzieł literatury polskiej. Uzupełnieniem wyjazdów były zajęcia z zakresu edukacji teatralnej - realizowane zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line.

Jako pierwszy spektakl zaproponowano „Moralność państwa Dulskich”. Wyjazd na przedstawienie poprzedziła publikacja podcastu nagranego z udziałem mieszkanek gminy Chojnice przez Grzegorza Szlangę.

Mieszkańcy gminy Chojnice mogli też wyjechać  m.in. do Teatru Muzycznego w Gdyni na „Lalkę”, do Teatru Horzycy na „Zemstę”, czy Teatru Polskiego w Bydgoszczy na „Pchłę Szachrajkę”.

Kultura Dostępna

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji kultury oraz instytucji artystycznych. (źródło: strona www MKiDN)

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry