„Kaszëbskô kùltura w Internece i na cyfrowi ôrt”

„Kaszëbskô kùltura w Internece i na cyfrowi ôrt”

„Kaszëbskô kùltura w Internece i na cyfrowi ôrt”

Całkowity koszt realizacji zadania: zł 140 200zl

Kwota dotacji: zł 126 200zł

Pandemia COVID-19 zmniejszyła zakres działań animacyjnych i kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach oraz osłabiła relacje z odbiorcami. Przekierowanie działań na aktywność online uwidoczniło problemy wynikające z niewystarczającej ilości odpowiedniego sprzętu i braku umiejętności technicznych instruktorów GOK. W sposób szczególny problemy odbiły się na działaniach instytucji dotyczących kultywowania tradycji i popularyzacji kultury kaszubskiej.

Odpowiedzią na powyższe problemy było opracowanie projektu pn.: „Kaszëbskô kùltura w Internece i na cyfrowi ôrt”.

Zadanie zakłada przygotowania kadry GOK do animacji i edukacji kulturalnej z wykorzystaniem nowych technologii poprzez  doposażenie dwóch domów kultury (w Silnie i Swornegaciach) w sprzęt do tworzenia treści audio oraz realizację szkolenia z zakresu obsługi zakupionego sprzętu i z zakresu realizacji dźwięku z wykorzystaniem oprogramowania typu DAW.

Projekt przewiduje też doposażenie Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w audioprzewodniki, wraz z opracowaniem treści audiowycieczki (również w języku migowym i audiodeskrypcją) wprowadzającej gości KDRL w realia życia codziennego Zaboraków.

W ramach zadania do domu kultury w Silnie i w Swornegaciach zostaną zakupione też pętle indukcyjne, co pozwoli otworzyć te placówki dla osób słabosłyszących.

Realizacja zadania umożliwi edukację regionalną w sposób cyfrowy oraz wpłynie na rozszerzenie i uatrakcyjnienie działań edukacyjnych i animacyjnych online. Dzięki zakupowi pętli indukcyjnych i dostosowaniu nagrań w audioprzewodnikach do potrzeb osób niepełnosprawnych dotrzemy też do takich odbiorców.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies!Korzystamy z ciasteczek wyłącznie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie strony oraz w celach statystycznych. Możesz w każdej chwili zmienić preferencje ciasteczek dla witryny w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Rozumiem