Zagraj na piachu i zostań mistrzem gminy

Zagraj na piachu i zostań mistrzem gminy

Czysty piasek, słońce i siatkówka plażowa, to niezawodny przepis na udane zawody sportowe. Dlatego miłośników „plażówki” zapraszamy do wzięcia udziału w Otwartych Mistrzostwach Gminy Chojnice w siatkówce plażowej. Turniej odbędzie się 8 sierpnia br. na boisku w Ostrowitem. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 4 sierpnia drogą elektroniczną na adres  krzysztofs@gokchojnice.pl. Obowiązuje limit zawodników i kolejność zgłoszeń do zawodów.  Więcej informacji w regulaminie turnieju.

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-Co2 podczas zawodów obowiązywać będą aktualne wytyczne Rady Ministrów oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

REGULAMIN

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY CHOJNICE W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

 

I. CEL ZAWODÓW

- Popularyzacja siatkówki plażowej.

- Promocja aktywnego wypoczynku.

- Promocja gminy Chojnice wśród turystów.

 

II. ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Tel.  533 343 485

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce: Ostrowite – teren przy boisku wielofunkcyjnym „Jaskółeczka”.

Termin: sobota, 08.08.2020 r, godz. 9.30.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych).

2. Formuła open. Ilość drużyn jest ograniczona do 8 par (liczy się kolejność zgłoszeń).

3. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną do 4 sierpnia ( do godz. 15.00.) na adres krzysztofs@gokchojnice.pl. Losowanie par nastąpi 7 sierpnia w biurze Organizatora. Wyniki losowania opublikowane zostaną na stronie gokchojnice.pl. Przed zgłoszeniem elektronicznym prosimy o kontakt telefoniczny – 533 343 485.

Jeżeli podczas zapisów elektronicznych zgłosi się mniej niż 8 par, organizator dopuści możliwość zapisów w dzień zawodów.

5. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Uczestnicy turnieju podpisują zgodę na udział w zawodach oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych (załącznik nr 2).

6. Każda drużyna zobowiązana jest do gry w jednolitych koszulkach.

VI. ZASADY GRY

1. Drużyna składa się z dwóch osób.

2. System rozgrywek i ilość setów uzależnione będą od ilości zgłoszeń.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

VIII. OPIEKA MEDYCZNA

Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

IX. NAGRODY

Puchary za zajęcie miejsc I – III.

Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

Nagrody dodatkowe (niespodzianki turniejowe).

 

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.

3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.

4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.

5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.

7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone  po konsultacjach z drużynami.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry