Projekt- "Czy to siara mieć ambaras?"

Projekt-

Dnia 21 kwietnia 2017 r. odbyły się w naszej świetlicy pierwasze warsztaty teatralne dla seniorów i młodzieży w ramach projektu pt. "Czy to siara mieć ambaras?"

Zadanie pn.: „Czy to siara mieć ambaras?” będzie realizowane w ośmiu miejscowościach gminy Chojnice. W ramach projektu w każdej placówce odbędą się integracyjne zajęcia teatralne i językowe, podczas których seniorzy i młodzież wspólnie stworzą etiudy teatralne popularyzujące różne warianty języka ojczystego w tym język regionalny, literacki, żargon młodzieżowy.

Dodatkowo dla seniorów zorganizujemy warsztaty komputerowe, dzięki którym zapoznają się z różnymi możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w promowaniu i upowszechnianiu swojej działalności. Etiudy zostaną pokazane w lokalnych społecznościach oraz nagrane i poddane ocenie Internautów na specjalnie utworzonym module do głosowania. Głosowanie poprzedzimy szeroko zakrojoną akcją informacyjną, zachęcającą do odwiedzenia strony, obejrzenia etiud i wybrania jednej z nich. W ten sposób wypromujemy współpracę międzypokoleniową na szerokim forum publicznym oraz podejmowanie wspólnych działań w celu wzbogacania oferty kulturalnej na terenie gminy Chojnice i propagowania teatru i czytelnictwa.

Realizacja zadania przyczyni się do zainicjowania współpracy międzypokoleniowej na terenie gminy Chojnice, stworzenia warunków do jej kontynuowania i wskazania przykładowych kierunków działań, gdzie współpraca ta mogłaby być realizowana z korzyścią dla lokalnej społeczności oraz uczestników projektu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry