Czartołomie

Czartołomie

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINNA CHOJNICE

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 

Lp.

Nr rejestru zabytków

Miejscowość

Gmina

Powiat

Adres

Obiekt

1.

GEZ NR gCh-060

Czartołomie

Chojnice

Chojnicki

Czartołomie 5

budynek gospodarczy  ob. administracyjno - mieszkalny

2.

GEZ NR gCh-061

Czartołomie

Chojnice

Chojnicki

Czartołomie 6

rządcówka

3.

GEZ NR gCh-057

Czartołomie

Chojnice

Chojnicki

Czartołomie 7

dwór

4.

GEZ NR gCh-058

Czartołomie

Chojnice

Chojnicki

Czartołomie 7

park  dworski

5.

GEZ NR gCh-062

Czartołomie

Chojnice

Chojnicki

Czartołomie 7

ogrodzenie parku

6.

GEZ NR gCh-059

Czartołomie

Chojnice

Chojnicki

Czartołomie 7

spichlerz  dworski ob. restauracja  i  hotel

fot. D. Frymark

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry