Cołdanki

Cołdanki

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINNA CHOJNICE

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 

Lp.

Nr rejestru zabytków

Miejscowość

Gmina

Powiat

Adres

Obiekt

1.

GEZ NR gCh-052

Cołdanki

Chojnice

Chojnicki

Cołdanki 3

dwór

2.

GEZ NR gCh-054

Cołdanki

Chojnice

Chojnicki

Cołdanki, na wsch. od dworu

budynek gospodarczy folwarku

3.

GEZ NR gCh-053

Cołdanki

Chojnice

Chojnicki

Cołdanki, na zach. od dworu

park dworski

4.

GEZ NR gCh-056

Cołdanki

Chojnice

Chojnicki

Cołdanki 4

budynek mieszkalny - czworak

5.

GEZ NR gCh-055

Cołdanki

Chojnice

Chojnicki

Cołdanki, pn. część parku

kapliczka

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry