Ciechocin

Ciechocin

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINNA CHOJNICE

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 

Lp.

Nr rejestru zabytków

Miejscowość

Gmina

Powiat

Adres

Obiekt

1.

GEZ NR gCh-051

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 26

budynek mieszkalny

2.

GEZ NR gCh-045

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 37 d. 27

Kościół  filialny  p.w. św. Marcina

3.

GEZ NR gCh-050

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 44

budynek gospodarczy

4.

GEZ NR gCh-049

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 50

budynek mieszkalny

5.

GEZ NR gCh-047

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 56

dwór w zespole  dworsko – parkowo - folwarcznym

6.

GEZ NR gCh-048

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 56

budynek gospodarczy

7.

gCh – 48 A

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 56

park dworski

8.

GEZ NR gCh-046

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin 27 d.37

cmentarz i mur  przy kościele  filialnym p.w. św. Marcina

9.

gCh – 51 A

Ciechocin

Chojnice

Chojnicki

Ciechocin

układ ruralistyczny typu owalnica

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry