Chojniczki

Chojniczki

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINNA CHOJNICE

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 

Lp.

Nr rejestru zabytków

Miejscowość

Gmina

Powiat

Adres

Obiekt

1.

GEZ NR gCh-041

Chojniczki

Chojnice

Chojnicki

Chojniczki, na pn. od centrum wsi

cmentarz  ewangelicki

2.

gCh – 44 A

Chojniczki

Chojnice

Chojnicki

zbieg ul. wiejskiej i chojnickiej

kapliczka

3.

GEZ NR gCh-043

Chojniczki

Chojnice

Chojnicki

ul. Wiejska 11

budynek  gospodarczy

4.

GEZ NR gCh-042

Chojniczki

Chojnice

Chojnicki

ul. Wiejska 11

budynek  mieszkalny

5.

GEZ NR gCh-044

Chojniczki

Chojnice

Chojnicki

ul. Wiejska 13

budynek  mieszkalny

fot. A.Knitter

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry