Bachorze

Bachorze

EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINNA CHOJNICE

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 

Lp.

Nr rejestru zabytków

Miejscowość

Gmina

Powiat

Adres

Obiekt

1.

GEZ NR gCh-016

Bachorze

Chojnice

Chojnicki

Bachorze 3

budynek  mieszkalny

2.

GEZ NR gCh-017

Bachorze

Chojnice

Chojnicki

Bachorze 4

budynek  mieszkalny

3.

GEZ NR gCh-019

Bachorze

Chojnice

Chojnicki

Bachorze 6-6A

budynek  gospodarczy

4.

GEZ NR gCh-018

Bachorze

Chojnice

Chojnicki

Bachorze 6-6A

budynek  mieszkalny

fot. A.Knitter

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry