„Nadmienić można, ze mam duże zaciekawienie wynalazczością….”

„Nadmienić można, ze mam duże zaciekawienie wynalazczością….”

„Nadmienić można, ze mam duże zaciekawienie wynalazczością….”

Całkowity koszt realizacji zadania: 41700zł

Kwota dotacji: 30000zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programów Ministra 2021: Edukacja kulturalna

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych jego uczestników. Zadanie jest skierowane do młodzieży z wiejskiej gminy Chojnice o utrudnionym dostępie do kultury z powodu barier geograficznych, ekonomicznych i mentalnych.

Ideą przewodnią zadania jest zainteresowanie młodych ludzi dziedzictwem kulturowym swojego regionu przez pryzmat życiorysu i twórczości Józefa Chełmowskiego - najwybitniejszego artysty z Kaszub, zwanego kaszubskim Leonardo da Vinci.

Józef Chełmowski (1934 – 2013) był twórcą ludowym, człowiekiem o niezwykłej osobowości i wszechstronnych zainteresowaniach; rzeźbiarzem, malarzem, konstruktorem, filozofem, kolekcjonerem zabytków kultury materialnej i rodzimego folkloru. Ze sztuką ludową związał się w 1971 roku, traktując ją od początku jako swoistą misję. Poprzez rzeźbę, malowidło na płótnie, drewnie i szkle przekazywał swoje myśli na temat życia i śmierci, natury i kosmosu, dobra i zła. To, czego nie wyraził pędzlem lub dłutem, dopisywał słowami na pracach w formie cytatów i sentencji. Jest autorem niezwykłych książek, które - niczym rozprawy filozoficzne - opisują wszechświat, historię Ziemi, regionu, najbliższej okolicy, rodzinnej miejscowości. Za swoją twórczość został wyróżniony min. Nagrodą i Medalem im. Oskara Kolberga i Medalem Gloria Artis, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przybliżenie młodym ludziom niezwykłego biogramu i twórczości w 50 rocznicę zapoczątkowania twórczości przez artystę da nam możliwość upowszechnienia dokonań i osobowości Józefa Chełmowskiego, ale też uświadomienia młodzieży, że tradycje kaszubskie i sztuka naiwna mogą być inspiracją twórczą.

Projekt zakłada połączenie tradycyjnych form edukacji regionalnej i artystycznej z zakresu rękodzieła ludowego (warsztaty, lekcje muzealne) z nowymi formami sztuki (animacje poklatkowe). Dzięki innowacyjnemu podejściu, polegającemu z jednej strony na upowszechnianiu kultury Kaszub a z drugiej twórczej modyfikacji kultury lokalnej i wykorzystaniu nowych technologii, zwiększymy aktywność kulturalną i społeczną młodych ludzi. W efekcie wzrośnie też świadomość tożsamości kulturowej uczestników, jak i beneficjentów pośrednich.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry