Wyjazd do Domu Dziennego Pobytu w Tucholi

Wyjazd do Domu Dziennego Pobytu w Tucholi

Dnia 27.11.2019 r. Seniorzy uczestniczący na zajęcia do Świetlicy udali się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi - Dom Dziennego Pobytu. Panie w ramach projektu "Rękodzieło u Nas żyje - dziadek plecie, babcia szyje" poprowadziły warsztaty rękodzielnicze dla podopiecznych ośrodka. Tematem było ulubione rękodzieło naszych Pań - plecionkarstwo. Seniorki nauczyły podopiecznych pleść kosze i wyplatać dekoracje z wikliny. Nie zabrakło miłych słów i życzeń. Serdecznie dziękujemy prowadzącym Ośrodek jak i podopiecznym za zaproszenie i zaangażowanie w zajęcia.

Projekt „Rękodzieło u nas żyje – dziadek plecie, babcia szyje!” jest dofinansowany ze środków MRPiPS w ramach Programu ASOS.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry