"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

W roku 2017 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Charzykowach zrealizowano zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zakupiono łącznie 560 szt. nowości wydawniczych. Wydatkowano na powyższe zakupy kwotę 11490,41 zł w tym ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 6836,00 zł., a w ramach wkładu własnego kwotę 4654,41 zł. Dokonując wyboru zakupu nowości wydawniczych do księgozbioru Biblioteki korzystano z propozycji proponowanych przez min. Instytut Książki. Zakupiono także pozycje nagrodzone w różnego rodzaju konkursach literackich np. Nagroda Nike, Nobla czy IBBY. Zakupiono również pozycje będące kontynuacją serii, celem uzupełnienia księgozbioru Biblioteki oraz książki przedstawiające tradycje regionalne oraz kulturę i sztukę o wymiarze lokalnym.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry