Dbamy o czyste powietrze w naszej gminie

Dbamy o czyste powietrze w naszej gminie

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Stowarzyszenie Akolada realizują kampanię edukacyjną dotyczącą konieczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza pn.: „Czyste powietrze w gminie Chojnice”. W świetlicach i domach kultury odbywają się różnorodne warsztaty, akcje i zajęcia edukacyjne, których celem jest uświadomienie mieszkańcom zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających z nadmiernej emisji zanieczyszczeń z nieekologicznych źródeł ciepła.

W większości placówek odbyła się akcja „sprzątania świata”, która organizowana jest rokrocznie w wielu wsiach gminy Chojnice. Jednakże tym razem akcji towarzyszyło przesłanie, iż śmieci nie zawsze są widoczne. Instruktorzy i wolontariusze uwrażliwiali uczestników obchodów na fakt, iż czystość Ziemi zależy też od czystości powietrza a „śmieci”, które występują w powietrzu nie da się tak łatwo posprzątać…

W ramach akcji w Pawłowie „sprzątaniu świata” towarzyszył kolportaż materiałów na temat zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających z nadmiernej emisji zanieczyszczeń  z nieekologicznych źródeł ciepła. Dzieci i młodzież z Pawłowa wykonały też wielki baner zachęcający do wymiany pieca i „Piecusia”, służącego do kolportażu materiałów edukacyjnych.

W Nowym Ostrowitem mieszkańcy wzięli udział w pogadance pt.: „Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza". Spotkanie zostało przygotowane przez młodzież, a goście dowiedzieli się, że istnieje wiele przyczyn i źródeł pojawiania się zanieczyszczeń, a  część z nich można ograniczyć stosując ekologiczne ogrzewanie naszych domów, czy mieszkań.

W Kruszce, Nowym Dworze i Kłodawie działaniom praktycznym, takim jak sprzątanie śmieci i wykonywanie nasadzeń, towarzyszyły działania artystyczne i edukacyjne. Uczestnicy obchodów mogli wykonać plakaty i zapoznać się z materiałami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza i możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Równie ciekawe zajęcia odbyły się w Lotyniu. Tam, w ramach kampanii „Czyste Powietrze w gminie Chojnice” dzieci podczas zajęć edukacyjnych wykonały kartonowe miasto, w którym domy posiadają panele fotowoltaiczne oraz mają pompy ciepła.

W pozostałych placówkach GOK, dzieci przygotowały też mini-wystawy na tablicach ogłoszeń, wzięły udział w zajęciach edukacyjnych i zaangażowały się w akcję informacyjną na temat konieczności wymiany pieców.

Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach, jakie będą realizowane w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, w ramach kampanii „Czyste powietrze w gminie Chojnice”. Szczegóły w zakładkach  „plan zajęć” poszczególnych świetlic i domów kultury.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry