Rusza kampania: „Czyste powietrze w gminie Chojnice”

Rusza kampania: „Czyste powietrze w gminie Chojnice”

W świetlicach i domach kultury gminy Chojnice rozpoczęła się kampania edukacyjna dotycząca konieczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza pn.: „Czyste powietrze w gminie Chojnice”.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chojnice oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. W szczególności stawiamy na kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających z nadmiernej emisji zanieczyszczeń  z nieekologicznych źródeł ciepła stosowanych w gospodarstwach domowych.

Kampanię rozpoczyna szereg działań realizowanych w ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi” 22 kwietnia 2022 roku. Tego dnia w wielu miejscowościach, gdzie funkcjonują placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, odbędą się różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, pogadanki czy happeningi. W większości placówek odbędzie się akcja „sprzątania świata”, która organizowana jest rokrocznie w wielu wsiach gminy Chojnice.

Jednakże tym razem akcji będzie towarzyszyło przesłanie, iż śmieci nie zawsze są widoczne. Instruktorzy i wolontariusze będą uwrażliwiać uczestników obchodów na fakt, iż śmieci są często niewidoczne a czystość Ziemi zależy też od czystości powietrza.

W Pawłowie do „sprzątania  świata” przygotowania zaczynają się już 21 kwietnia (w czwartek) od godziny 15.00. Samej akcji natomiast będzie towarzyszył kolportaż materiałów na temat zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, wynikających z nadmiernej emisji zanieczyszczeń  z nieekologicznych źródeł ciepła stosowanych w gospodarstwach domowych.

Podobne akcje sprzątania najbliższej okolicy będą miały miejsce 22 kwietnia (w piątek) w Czartołomiu i Nowej Cerkwii (od godz. 15.00).

Mieszkańcy Swornegaci mogą przyłączyć się do akcji sprzątając brzegi rzek i jezior w najbliższej okolicy. Zbiórka 22 kwietnia o godz. 17 przed WDK.

W Krojantach obchody „Dnia Ziemi” rozpoczną się o 14.00,  od wspólnego stworzenia plakatu: „Czyste powietrze w gminie Chojnice”. Po wspólnym sprzątaniu będzie czas na integrację i poczęstunek.

W Ciechocinie, 22 kwietnia, młodzież weźmie udział w pogadance na temat zanieczyszczeń powietrza.

Na podobną akcję, 22 kwietnia,  o godz. 16.00 zaprasza świetlica w Nowym Ostrowitem. Tam dla dzieci z rodzicami,  młodzieży i seniorów odbędą się warsztaty ekologiczne pn.: „Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza”.

W Lotyniu zaplanowano dwudniową akcję sprzątania świata – 22 kwietnia (w piątek) rozpocznie się ona o godz. 14.00, natomiast 23 kwietnia (w sobotę) o godz. 10.00.

Mieszkańcy Chojniczek mogą przyłączyć się do obchodów „Dnia Ziemi” 23 kwietnia ( w sobotę). Zbiórka o godz. 10.00 przed świetlicą.

Ciekawe warsztaty zaplanowano w domu kultury w Ogorzelinach. 27 kwietnia o godz. 18.00 rozpoczną się tam zajęcia plastyczne pn.: "Elementy krajobrazu gminy Chojnice w środowisku czystym i zanieczyszczonym".

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Ziemi, w czasie których będą mogli posprzątać najbliższe okolice, ale też dowiedzieć się, że zanieczyszczenia występują także w powietrzu  - a tych „śmieci” nie da się tak łatwo posprzątać…

 

Trochę teorii…

W społeczeństwie panuje przekonanie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiada przemysł. Pojęcie emisji zanieczyszczeń powietrza nieodłącznie kojarzy się z wysokimi kominami zakładów przemysłowych. W rzeczywistości to sami mieszkańcy miast i wsi w sezonie grzewczym wprowadzają do powietrza znaczne ilości zanieczyszczeń takich jak pyły zawieszone: PM10, PM2,5, dwutlenek czy węglowodory, takie jak benzo(a)piren. Największe przekroczenia norm zanieczyszczeń występują z powodu spalania paliw stałych w domowych paleniskach i kotłach połączone z patologicznym spalaniem odpadów.

Stan techniczny większości urządzeń, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych, jak również jakość tych paliw wykraczają poza standardy przyjęte jako niskoemisyjne czy ekologiczne. Praktyki spalania w kotłach odpadów z gospodarstw domowych w połączeniu np. z małą prędkością wiatrów decydują o występowaniu przekroczeń poziomów zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia przedostające się do powietrza, którym oddychamy silnie oddziałują za zdrowie ludzi, obiekty budowlane oraz roślinność. Pył zawieszony w powietrzu może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Benzo(a)piren - B(a)P –  wykazuje małą toksyczność ostrą, za to dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Związek ten ma udowodnione właściwości rakotwórcze.

Dwutlenek azotu (NO2) może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania chorób układu oddechowego u dzieci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego skutkuje skróceniem średniej długości życia.

Zanieczyszczenie powietrza oddziałuje również w znaczący sposób na środowisko roślinne. Powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych czy produktów zawierających PCV albo gumę z opon jedne z najsilniejszych trucizn poznanych przez człowieka - dioksyny i furany - powracają do gleby w postaci pyłów czy opadów atmosferycznych, aż w końcu stają się składnikiem roślin -  produktów żywnościowych.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry