Badanie ankietowe Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030

Badanie ankietowe Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,


Gmina Chojnice przystępuje do opracowania kluczowego gminnego dokumentu planistycznego tj. Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2021-2030. Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy, pozwala sięgnąć po środki finansowe na ważne projekty m.in. z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, a co więcej za pomocą przeprowadzonych konsultacji (ankiety) pozwala poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o czynny udział w badaniu ankietowym.

Badanie ankietowe przeprowadzone jest z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego pod adresem -
Ankieter (deltapartner.org.pl)

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 7 czerwca 2021 r.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry