KONCERT w ramach projektu "Historia o tym, że nawet z kuchni drogi mogą wieść ku wolności"

KONCERT w ramach projektu

Koncert taneczny w Swornegaciach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach włączył się w tegoroczne ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczny temat EDD wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i jest okazją dla organizatorów wydarzeń do skupienia uwagi na kwestii tworzenia niepodległego państwa polskiego oraz procesu scalania granic po latach zaborów.

Tej jesieni GOK w Chojnicach realizuje kampanię edukacyjną w ramach „Niepodległej”, której celem jest ukazanie, że obecny obraz wolnej Polski zawdzięczamy nie tylko walce zbrojnej, ale też dbałości o kulturę i tradycję.  Kampanię rozpoczyna koncert taneczny  pn.  „Tańce narodowe i ludowe”

Koncert odbędzie się 15 września (niedziela) w Swornegaciach o godz. 16.00. Wystąpi zespół KREBANE z Brus. Na program blisko 2- godzinnego widowiska tanecznego złożą się tańce narodowe m.in. Krakowiak, Polonez, Mazur, Oberek i Kujawiak oraz ludowe tańce kaszubskie takie jak: Kosyder, Ryz Dwa, Maruszka, czy popisowy Dżek.

Występy artystów będą przeplatane wystąpieniami prowadzącego – Wojciecha Chylewskiego, który opowie gościom koncertu o genezie poszczególnych tańców, o krokach i rytmie – specyficznych dla każdego tańca oraz o roli tańca w kulturze polskiej i wadze tej gałęzi sztuki dla zachowania tożsamości narodowej i regionalnej. Przypomni też o roli kursów tanecznych prowadzonych w okresie zaborów m.in. przez członkinie Koła Polek i Ziemianek w regionie chojnickim.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, dzięki dotacji, jaką GOK otrzymał z  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 r. To również największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry