Lekcje sztuki i demokracji w Swornegaciach

Lekcje sztuki i demokracji w Swornegaciach
Lekcje sztuki i demokracji w Swornegaciach W tym roku obchodzimy 25 rocznicę przemian demokratycznych w Polsce. Do obchodów tej rocznicy przyłączyli się również mieszkańcy Gminy Chojnice. Stowarzyszenie Akolada, wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach, zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Obraz Polski po przemianach w 89r”. Tematyka konkursu, która dorosłym wydaje się oczywista, okazała się bardzo trudna dla kilku- lub kilkunastolatków. Dla wielu dorosłych mieszkańców Gminy Chojnice te 25 lat jest częścią ich życia, która szybko minęła, dla dzieci jest to czas abstrakcyjny. Dlatego też, pomoc instruktorów świetlic w wyjaśnieniu tematu konkursu dzieciom okazała się nieodzowna. Prace, które wpłynęły na konkurs posłużyły do zorganizowania wystawy w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach. Oprócz prac młodych ludzi . na wystawie znalazły się też ulotki, zdjęcia i plakaty dokumentujące działania opozycjonistów przed rokiem 89. Materiały te zostały udostępnione przez byłych członków Młodzieżowego Klubu Wolnych Polaków. w Chojnicach.[i] Wernisaż wystawy miał miejsce 24 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Chojnicach. Wzięli w nim udział głównie młodzi ludzie ze Swornegaci, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji chojnickiego działacza opozycji – p. Ludwika Gólskiego, Pan Ludwik bardzo ciekawie opowiadał o czasach stanu wojennego i swoim internowaniu. Prelekcja była zilustrowana prezentacją multimedialną, przygotowaną przez młodzież ze Swornegaci i pracowników miejscowego domu kultury. Bardzo ciepło został też przyjęty wykład p. Romana Szyszki, którego młodzież zna przede wszystkim, jako artystę prowadzącego w każdą sobotę zajęcia plastyczne w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego. Jego działalność opozycyjna była zaskoczeniem dla wielu uczestników spotkania. Spotkanie zorganizowane w Wiejskim Domu Kultury  przyczyniło się do upamiętnienia wydarzeń, jakie miały miejsce w 89r. a także przybliżyło młodym ludziom z naszego regionu najnowszą historię Polski. Było też okazją do zadumy i refleksji nad faktem, że Historię tworzą nie tylko ludzie znani nam z telewizji i gazet, ale też zwykli obywatele z przysłowiowej prowincji.
 
[i] Młodzieżowy Klub Wolnych Polaków powstał na naszym terenie w 1982. Jej założycielem i przewodniczącym był Roman Szyszka. MKWP organizował akcje ulotkowe na terenie Chojnic, Człuchowa i Tucholi, akcje malowania haseł na murach, spotkania młodzieży z działaczami opozycji, wieczory poezji zakazanej, wystawy o tematyce patriotycznej w kościołach. Prowadził też kolportaż wydawnictw podziemnych w chojnickich zakładach pracy i działalność samokształceniową w zakresie historii Polski oraz współorganizował Msze za Ojczyznę. MKWP istniał do 1989.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry