Konkurs Wyrobów Rękodzielniczych

Konkurs Wyrobów Rękodzielniczych
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na wykonanie najpiękniejszych wyrobów rękodzielniczych z wykorzystaniem motywów haftu kaszubskiego. Konkurs realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach  w ramach projektu: „Kaszëbsczi wësziwë – Chonicczi modło” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa”. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, a najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawach w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach oraz Chacie Podcieniowej w Silnie. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

wr

Regulamin konkursu wyrobów rękodzielniczych z wykorzystaniem motywów kaszubskich w ramach projektu „Kaszëbsczi wësziwë – Chonicczi modło” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa 1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice tel. 52 397 25 59, 793 610 036 2. Cel konkursu: - inspirowanie do twórczej aktywności dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego, - kultywowanie tradycji haftu kaszubskiego – wzory chojnickie. 3. Tematyka prac: Wyroby rękodzielnicze z wykorzystaniem tradycyjnych motywów kaszubskich wzorami chojnickimi. 4. Warunki uczestnictwa: - W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, będące mieszkańcami Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej (powiat chojnicki). - Prace indywidualne, wykonane własnoręcznie stworzone dowolną techniką rękodzielniczą z motywem wzoru haftu kaszubskiego. - Każdy z uczestników może dostarczyć dowolną ilość prac. 5. Opis pracy: imię, nazwisko , wiek uczestnika, miejscowość, telefon kontaktowy 6. Ocena prac: Prace zostaną poddane ocenie przez komisję, w czterech kategoriach wiekowych: - dzieci z klas 0-III, - dzieci z klas IV –VI, - młodzież gimnazjalna, - młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. 7. Terminy i nagrody: Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30.06.2014r. do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.07.2014r. na stronie internetowej organizatora www.gokchojnice.pl Zwycięzcy poszczególnych (miejsca I-III) kategorii otrzymają dyplomy i artykuły plastyczne za kwotę łączną 2000zł. Organizator przewiduje również upominki dla osób wyróżnionych. Wręczenie nagród autorom najlepszych prac nastąpi w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Osoby nagrodzone, które nie mogły uczestniczyć w uroczystym podsumowaniu konkursu, będą mogły odebrać nagrodę w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej 16-30.08.2014r. w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach, 26.07-09.08. 2014r. w Chacie Podcieniowej w Silnie. Prace biorące udział w konkursie zostaną zwrócone autorom. Oddanie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego konkursu. 8. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo zmian zapisów regulaminu bez podawania przyczyny. Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa. mkidn_01_cmyk

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry