Uczestnicy projektu zwiedzili Chmielno.

Uczestnicy projektu zwiedzili Chmielno.

Z początkiem maja w Swornegaciach rozpoczęła się realizacja projektu „Jak przódë w Swòrnëgacach garczi lepilë”. Śladem poprzednich projektów, zadaniem również tego, jest zwiększenie u mieszkańców aktywności społecznej i kulturalnej.
Tym razem materią przewodnią jest glina, z którą w kolejnych miesiącach uczestnicy projektu, w formie warsztatowej podejmą  wszelkie związane z nią prace: wylepianie,  toczenie na kole, zdobienie, malowanie, szkliwienie i wypał. Zajęcia prowadzić będą specjaliści, którzy przez wiele lat swoje warsztaty doprowadzili do perfekcji:
Karol Necel z Chmielna, państwo Arkuszyńscy z Sokole k. Polnicy oraz państwo Urbańscy z Chojnic.
W projekcie zaplanowano również 2 wyjazdy edukacyjne. Pierwszy
z nich odbył się w miniony wtorek (24.05.2016) do Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie, dzięki czemu uczestnicy projektu, pierwsze próby toczenia na kole oraz pewną część teorii mają już za sobą. Druga wycieczka odbędzie się we wrześniu do Ośrodka edukacyjnego Karina prowadzonego  przez Muzeum Wsi Słowiańskiej
w Klukach, zajmującego się propagowaniem kultury słowińskiej
i kaszubskiej. Do tej pory jednak, przed uczestnikami sporo zajęć
na przysposobienie umiejętności z wykorzystaniem gliny.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice AKOLADA w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry