Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

 

W WDK w Swornegaciach w ramach projektu: "Szanujmy zdrowie sąsiadów, nie palmy w piecach odpadów!"  odbyły się dwuetapowe  warsztaty ekologiczne w trzech grupach wiekowych / 26 osób/.
Dzieci poprzez zabawy, doświadczenia, eksperymenty, zajęcia plastyczne i obserwacje otoczenia uczyły się dostrzegać roli powietrza w życiu roślin, zwierząt oraz człowieka, który sam może wpływać na jego czystość poprzez  dziania takie jak np.:
- wybór środka transportu
- dbałość o sprawność aut
- segregacja odpadów
- zapobieganie paleniu ognisk, śmieci /w szczególności bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia skutki spalania plastiku w naszych piecach, gdyż wytwarzają się rakotwórcze substancje takie jak: dioksyny, furany../

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry