Przejdź do treści Przejdź do menu głównego Przejdź do submenu Przejdź do listy placówek

Zagraj na plaży w Charzykowach

| Opublikowane w: ORLIK Charzykowy, Sport
Zagraj na plaży w Charzykowach

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza zainteresowane drużyny na Charzykowy Beach Volleyball Cup. Turniej siatkówki plażowej odbędzie się 17 sierpnia w Charzykowach. Organizator zawodów oprócz nagród rzeczowych, przewidział również nagrody finansowe dla 3 najlepszych par. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać do 15 sierpnia drogą elektroniczną na adres krzysztofs@gokchojnice.pl. Wpisowe do zawodów wynosi 40 złotych od pary. Więcej informacji w regulaminie turnieju.

REGULAMIN

Charzykowy Beach Volleyball Cup

I. CEL ZAWODÓW

- Popularyzacja siatkówki plażowej.

- Promocja aktywnego wypoczynku.

- Promocja Charzyków i gminy Chojnice wśród turystów.

 

II. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Tel.  533 343 485

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce: Charzykowy – boisko przy plaży publicznej.

Termin: Sobota, 17.08.2019 r, godz. 10.30.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych).

2. Formuła open. Ilość drużyn jest ograniczona do 16 par (liczy się kolejność zgłoszeń).

3. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną do 15 sierpnia ( do godz. 15.00.) na adres krzysztofs@gokchojnice.pl. Losowanie par nastąpi 17 sierpnia o godz. 10.00 w biurze zawodów przy amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowach (Hotel Bellevue). Przed zgłoszeniem elektronicznym prosimy o kontakt telefoniczny – 533 343 485.

Płatność wpisowego w wysokości 40 złotych od pary w dzień zawodów. Jeżeli podczas zapisów elektronicznych zgłosi się mniej niż 16 par, organizator dopuści możliwość zapisów w dzień zawodów.

5. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Uczestnicy turnieju podpisują zgodę na udział w zawodach oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych (załącznik nr 2).

6. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

7. Każda drużyna zobowiązana jest do gry w jednolitych koszulkach.

VI. ZASADY GRY

1. Drużyna składa się z dwóch osób.

2. System rozgrywek i ilość setów uzależnione będą od ilości zgłoszeń.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

VIII. OPIEKA MEDYCZNA

Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

IX. NAGRODY

Za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji statuetki i nagrody finansowe.

I miejsce – 350 zł dla pary

II miejsce – 200 zł dla pary

III miejsce – 100 zł dla pary

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.

3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.

4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.

5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.

7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone  po konsultacjach z drużynami.

Do góry

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem