Zapraszamy na turniej siatkówki plażowej

Zapraszamy na turniej siatkówki plażowej

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza zainteresowane drużyny na Otwarte Mistrzostwa Gminy Chojnice w siatkówce plażowej. Turniej odbędzie się 13 lipca w Charzykowach. W zawodach siatkarze będą walczyć nie tylko o mistrzostwo i prestiż, ale również o nagrody finansowe. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 10 lipca drogą elektroniczną na adres krzysztofs@gokchojnice.pl. Wpisowe do zawodów wynosi 40 złotych od pary. Więcej informacji w regulaminie turnieju.

REGULAMIN

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY CHOJNICE W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

MĘŻCZYZN

I. CEL ZAWODÓW

- Popularyzacja siatkówki plażowej.

- Promocja aktywnego wypoczynku.

- Promocja Charzyków i gminy Chojnice wśród turystów.

II. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Tel.  533 343 485

III. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce: Charzykowy – boisko przy plaży publicznej.

Termin: Sobota, 13.07.2019 r, godz. 10.30.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych).

2. Formuła open. Ilość drużyn jest ograniczona do 16 par (liczy się kolejność zgłoszeń).

3. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną do 10 lipca ( do godz. 15.00.) na adres krzysztofs@gokchojnice.pl. Losowanie par nastąpi 13 lipca o godz. 10.00 w biurze zawodów przy amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowach. Przed zgłoszeniem elektronicznym prosimy o kontakt telefoniczny – 533 343 485.

Płatność wpisowego w wysokości 40 złotych od pary w dzień zawodów. Jeżeli podczas zapisów elektronicznych zgłosi się mniej niż 16 par, organizator dopuści możliwość zapisów w dzień zawodów.

5. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Uczestnicy turnieju podpisują zgodę na udział w zawodach oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych (załącznik nr 2).

6. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

7. Każda drużyna zobowiązana jest do gry w jednolitych koszulkach.

VI. ZASADY GRY

1. Drużyna składa się z dwóch osób.

2. System rozgrywek i ilość setów uzależnione będą od ilości zgłoszeń.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

VIII. OPIEKA MEDYCZNA

Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

IX. NAGRODY

Za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji statuetki i nagrody finansowe.

I miejsce – 340 zł dla pary

II miejsce – 200 zł dla pary

III miejsce – 100 zł dla pary

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.

3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.

4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.

5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.

7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone  po konsultacjach z drużynami.

Oświadczenie dla dorosłych

Oświadczenie opiekunów prawnych

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry