„Projekt o Józefie Chełmowskim”

„Projekt o Józefie Chełmowskim”

Jednym z celów statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach jest kultywowanie tradycji regionalnych i popularyzacja kultury kaszubskiej. Dlatego też został opracowany projekt pn.: „Nadmienić można, że mam duże zaciekawienie wynalazczością…”. Ideą przewodnią  zadania jest zainteresowanie młodych ludzi z gminy Chojnice dziedzictwem kulturowym regionu przez pryzmat życiorysu i twórczości Józefa Chełmowskiego - artysty z Kaszub, zwanego kaszubskim Leonardo da Vinci.

Ciekawość świata tego artysty i jego filozoficzne podejście do twórczości ludowej uczyniło go artystą znanym na świecie. Jego twórczość daje też podstawy do rozwijania artystycznych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie jest realizowane w trzech gminnych placówkach – domach kultury w Silnie i Ogorzelinach oraz świetlicy w Doregowicach. Młodzi ludzie z tych placówek poznają sztukę Józefa Chełmowskiego  - zwiedzili jego dom, ogród, muzea, w których prezentowany jest dorobek artysty. Młodzi ludzie z entuzjazmem biorą też udział w warsztatach inspirowanych sztuką ludową. Chełmowski nie wydaje im się nudny. Jego sztuka jest  kolorowa, stwarzająca możliwości do wyrażania własnej ekspresji. Jest ona też często użytkowa, dlatego wydaje im się bliska. Po zapoznaniu się  z twórczością Józefa Chełmowskiego chętnie sami próbują swoich sił w rzeźbie, malarstwie na szkle i drewnie.

Mamy nadzieję, że przybliżenie młodym ludziom niezwykłego biogramu i twórczości Józefa Chełmowskiego da możliwość upowszechnienia dokonań i osobowości tego niezwykłego artysty, ale też uświadomienia młodzieży, że tradycje kaszubskie i sztuka naiwna mogą być inspiracją twórczą.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry