Kaszëbskô móda z kaszebscë szafë

Kaszëbskô móda z kaszebscë szafë

Kaszëbskô móda z kaszebscë szafë

Kwota dotacji:  25000zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 30500zł

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2022

 

Wśród wielu dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszub, na szczególną uwagę zasługuje haft.  Haft ma na Kaszubach długą tradycję, która sięga początków XIII w. W regionie chojnickim, jeszcze na początku lat  90 – tych XX w. prężnie działały koła hafciarskie - ich członkinie zajmowały czołowe miejsca w wielu konkursach, a unikatowe prace znajdowały nabywców wśród kolekcjonerów i muzeów. Przemiany ustrojowe i powszechna globalizacja sprawiły, że tradycje hafciarskie zaczęły w regionie chojnickim zanikać w końcówce XX wieku. Korzystając ze wsparcia Ministra Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach podjął  w latach 2015-2022 szereg działań, dzięki czemu zarówno hafciarstwo zaczęło być z powrotem kultywowane w naszym regionie. Nasze działania spotkały się z dużą przychylnością, zarówno w środowisku etnografów, jak i lokalnej społeczności. Okazało się, iż istnieje realna potrzeba kontynuowania rozpoczętego dzieła.

Z tego też względu opracowany został projekt: „Kaszëbskô móda z kaszebscë szafë”, którego głównym celem jest zachowanie tradycji haftu kaszubskiego i jego popularyzacja na terenie Kaszub. Kluczowymi działaniami zadania są: konkurs hafciarski i towarzysząca mu wystawa. Te tradycyjne formy intensyfikowania twórczości hafciarskiej będą wsparte nowatorskimi elementami  - warsztatami modowymi, sesją fotograficzną i promocją projektu w nowych mediach. Działania te będą zarówno bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, jak i inspirować się nimi i ukazywać je we współczesnych kontekstach ich funkcjonowania. Dzięki temu ożywimy i upowszechnimy tradycje hafciarskie w regionie a także stworzymy mieszkańcom gminy Chojnice warunki do rozwoju, integracji  i uczestniczenia w kulturze.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry