Kultura kaszubska medialnie i multimedialnie

Kultura kaszubska medialnie i multimedialnie

Kultura kaszubska medialnie i multimedialnie

Kwota dotacji:  19000zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 22500zł

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i promowanie kaszubskich tradycji rękodzielniczych poprzez narzędzia on-line.

Cele szczegółowe projektu to:

- propagowanie postawy opartej na świadomym i twórczym korzystaniu z nowych mediów w procesie upowszechniania kultury kaszubskiej i edukacji regionalnej

- umożliwienie rozwoju aktywności twórczej i samorealizacji mieszkańcom regionu chojnickiego w oparciu o zasoby kulturowe regionu poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi cyfrowych

- podniesienie kompetencji cyfrowych kadry Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach i wykorzystanie ich do upowszechniania kultury Kaszub

- rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom korzystanie z zasobów kultury kaszubskiej w sieci

Zadanie opierało się na działaniach szkoleniowe dla kadry GOK. Były to trzy rodzaje warsztatów on-line służące podniesieniu ich kompetencji cyfrowych: „Social media dla kultury”, „Tworzenie filmów na potrzeby Internetu” oraz  „Podcast”. Drugim elementem projektu była modernizacja strony internetowej ośrodka, tak, aby była ona bazą do wykorzystania różnych narzędzi on-line w upowszechnianiu kultury i edukacji w zakresie rękodzieła kaszubskiego. Instruktorzy GOK przygotowali też pilotażową ofertę z zakresu rękodzieła kaszubskiego z wykorzystaniem narzędzi on-line. Powstały m.in. filmiki instruktażowe, czy podcasty na temat kultury kaszubskiej.

 

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry