O kaszubskich garnkach; przekazie medialnym; i o tym, jak można spędzać czas będąc kulturalnym

O kaszubskich garnkach; przekazie medialnym; i o tym, jak można spędzać czas będąc kulturalnym

O kaszubskich garnkach; przekazie medialnym; i o tym, jak można spędzać czas będąc kulturalnym

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 40500zł

Kwota dotacji: 30000zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra: Edukacja kulturalna

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczych jego uczestników. Zadanie było skierowane do młodzieży z wiejskiej gminy Chojnice o utrudnionym dostępie do kultury z powodu barier geograficznych, ekonomicznych i mentalnych. Projekt zakładał połączenie tradycyjnych form edukacji regionalnej i edukacji artystycznej z zakresu rękodzieła ludowego Kaszub z nowymi formami sztuki.

Spośród wielu dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszub na szczególną uwagę zasługuje ceramika. To specyficzny rodzaj rzemiosła, który niestety w regionie chojnickim kultywowany jest już rzadko. Pokazanie młodym ludziom technik rękodzielniczych stosowanych do wyrobu ceramiki dało nam możliwość ożywienia tej zanikającej gałęzi sztuki ludowej, ale też uświadomienia młodzieży, że tradycje kaszubskie mogą być inspiracją twórczą. Tradycyjna nauka lepienia z gliny i toczenia na kole została połączona z warsztatami z zakresu fotografii cyfrowej i przekazu medialnego.

W ramach zadania zrealizowano zarówno warsztaty ceramiczne, jak i fotograficzne, a młodzi ludzie biorący udział w projekcie, mogli pracować ze specjalistami w różnych dziedzinach sztuki – zarówno z twórcą ludowym, jak i artystą – rzeźbiarzem oraz fotografem i dziennikarzem. Odwiedzili też muzeum ceramiki kaszubskiej, gdzie poznali proces wyrobu i charakterystyczne kształty kaszubskich naczyń ceramicznych. Po cyklu warsztatów ceramicznych stworzyli własne naczynia z gliny i wspólnie z artystą zbudowali instalacje artystyczne. Swoje działania uwieczniali na fotografiach cyfrowych i popularyzowali poprzez fanpage projektu. Do wspólnych działań artystycznych zapraszali też mieszkańców swoich miejscowości – najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach ceramicznych, starsi natomiast w specjalnie przygotowanym happeningu artystycznym.

Dzięki innowacyjnemu podejściu polegającemu z jednej strony na upowszechnianiu kultury ludowej Kaszub i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, a z drugiej twórczej modyfikacji kultury lokalnej i wykorzystaniu nowych technologii, zwiększyliśmy aktywność kulturalną i społeczną młodych ludzi. W efekcie realizacji projektu wzrosła też świadomość tożsamości kulturowej uczestników, jak i osób, które zetknęły się z projektem.

 

 

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry